Här i galleriet hittar du akvareller, akryler, oljemålningar, mjukgrundsetsningar och  torrnålsgravyrer.

Akvareller

Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet (NAS) sedan starten 1989.

NAS grundades vid en kurs i akvarellmåleri, under ledning av Arne Isacsson i Roquefure, Provence. Initiativtagare var konstnären och arkitekten Bertil Böös. Han författade de första paragraferna till sällskapet som efter diskussioner antogs av samtliga deltagare och bildade stadgarna i sällskapet.

Huvudmålsättningen var bland annat att ge akvarellmåleriet "högre" status som en egen mer fristående måleriteknik, att få ett egen akvarellmuseum och en egen tidning.

Akryl och oljemålningar

Mjukgrundsetsningar

Torrnålsgravyrer